Thông báo đối với Sinh viên chưa đi khám sức khỏe đầu Khóa

  • 02/10/2017
Theo thông báo của Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng, hiện nay có 75 Sinh viên Khoa Công nghệ chưa đi khám sức khỏe đầu Khóa, vì vậy Khoa thông báo đến các Sinh viên như sau:

- Sinh viên chưa đi khám sức khỏe đầu Khóa đến Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng, Địa chỉ 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng để được khám sức khỏe đầu năm.

- Thời gian bắt đầu từ ngày 29/09/2017 đến 06/10/2017.

- Việc đi khám sức khỏe đầu Khóa đối với Tân sinh viên là bắt buộc.
Khoa Công nghệ đề nghị các em sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

DSSVCHUAKHAM-1.jpg
DSSVCHUAKHAM-2.jpg
DSSVCHUAKHAM-3.jpg