Thông báo về việc làm thẻ sinh viên và mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hải vân

  • 12/10/2017
Hiện nay có 52 Sinh viên Khoa Công nghệ chưa làm thẻ Sinh viên và mở tài khoản để đóng học phí tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hải vân, Khoa Công nghệ đề nghị sinh viên đến Phòng Giao dịch Thanh Khê - BIDV HẢI VÂN
Địa chỉ: 152 Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3744801
Để được hướng dẫn làm thẻ Sinh viên và và mở tài khoản để đóng học phí tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hải vân.
Lưu ý: Khi đi Sinh viên nhớ mang theo 1 ảnh 3x4, 1 Chứng minh nhân dân và 1 bản Chứng minh nhân dân (đã photo công chứng).
SVCHUATHE.jpg