GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ

     Khoa Công nghệ là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, được Giám đốc Đại học Đà Nẵng ký quyết định thành lập. Khoa hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Điều lệ trường đại học; Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ban hành kèm theo Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2014 của Giám đốc ĐHĐN và các văn bản quy định hiện hành.

     Đại học Đà Nẵng là đại học Vùng trọng điểm quốc gia ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với 11 cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc. Trong các năm qua, Đại học Đà Nẵng đã cung cấp cho đất nước hàng chục vạn cán bộ trong các ngành kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm... Cựu sinh viên của ĐHĐN hiện đang đảm đương những vai trò trọng yếu trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực và cả nước.

     Khoa Công nghệ có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ theo định hướng ứng dụng, thực hành; đồng thời còn là trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khai thác nhân rộng các công nghệ hiện đại phục vụ yêu cầu phát triển của sản xuất. Khoa hiện có 4 Bộ môn: Cơ khí, Điện - Điện tử, Xây dựng và Hóa-Môi trường đảm trách việc đào tạo ở bậc đại học cho 6 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử (gồm các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện và Kỹ thuật điện tử), Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

     Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo công lập nên học phí được xác định theo quy định của Nhà nước. Khoa Công nghệ đóng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, thuận tiện cho việc sinh hoạt, đi lại và làm thêm của sinh viên. Sinh viên được bố trí ở tại khu ký túc xá, nằm cạnh cơ sở học tập nên tránh được những bất tiện vào mùa mưa bão.

IMG_915011.jpg