Khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á

  • 31/03/2017
Sáng ngày 23/3/2017, phiên họp khởi động Dự án Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực cho các trường đại học khu vực Đông Nam Á (Strategic Human Resources Management for Southeast Asian Universities – viết tắt là HR4Asia) đã được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Các phiên họp diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 25 đại biểu đến từ 12 tổ chức, trường đại học từ 8 quốc gia trên thế giới.

Tọa đàm “Kinh nghiệm công bố khoa học quốc tế và xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học tại Việt Nam”

  • 31/03/2017
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức buổi tọa đàm “Kinh nghiệm công bố khoa học quốc tế và xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học tại Việt Nam” vào ngày 09/6/2016 tại ĐHĐN.

Hội thảo khoa học RUNSUD: Mở ra 18 đề tài mới, thiết thực

  • 31/03/2017
Hội thảo khoa học RUNSUD (Rencontre de recherche de l’Uiversité de Nice Sophia Antipolis et l’Université de Danang) lần thứ III vừa diễn ra tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 21/4. Đây là hội thảo thường kỳ giữa Đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp và Đại học Đà Nẵng.