Đào tạo theo hướng Thực hành & Ứng dụng      Đam mê với sáng tạo & nghiên cứu
     
Thư viện, KTX & Sân vận động     Thực tập ở nước ngoài và giao lưu Quốc tế